High Climax of a Social Catastrophy –

erään sosiaalikatastrofin huipentuma

women’s aggressivity – naisten aggressiivisuus

Su 20.11.Universal Childrens’ Day-su  20.11. YK:n lasten oikeuksien päivä

edit 25.11.2016

Nov 25 International Day  for the Elimination of  Violence Agaist Women

Pe 25.11 Kansainvälinen naisiin kohdistuvan väkivallan vastustamispäivä